Magazyn Wyrobów Gotowych - Pustków Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy Integracyjny Ośrodek Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci Hala Sportowa oraz Budynki Akademickie w Jarosławiu Budowa Hali Sportowej w Pustkowie Osiedlu Budowa Hali Sportowej w Paszczynie Budownictwo Jednorodzinne Publiczny Ośrodek Zdrowia w Pustkowie Osiedlu Stanica Młodzieżowa w Głobikowej Budowa Sali Gimnastycznej w Stasiówce Centrum Logistyczne TRANSPOŁUDNIE w Podgrodziu Magazyn Żywic i Opakowań - FFiL Śnieżka Modlnica k/Krakowa - Magazyn i Biura Budowa Sali Gimnastycznej w Podgrodziu - Etap II Budowa Magazynu w Straszęcinie Orlik 2012 - Pustków Wieś Hala magazynowa w Lubzinie Orlik 2012 - Dębica Orlik 2012 - Pustków Osiedle Etap I. Magazyn Wyrobów Gotowych wraz z wiatą w Brzeźnicy Remont Budynku B Szkoły Podstawowej w Pustkowie Osiedlu Dom Jednorodzinny Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Dom jednorodzinny Stacja Obsługi Pojazdów w Brzezówce Budynek Laboratorium wraz z Biurami w Brzeźnicy Budynek Hali Magazynowej w Lubzinie Budowa Sali Gimnastycznej 15x24 w Głobikowej Budynek Handlowo-Usługowo-Biurowy w Brzeźnicy Budowa Sali Gimnastycznej w Krośnie

Dofinansowanie unia

Dofinansowanie unia

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HAND-BUD Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie Projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie linii do produkcji konstrukcji metalowych oraz biura projektowego w Brzeźnicy

 

Projekt współinansowany ze środkónii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.

 

Oś priorytetowa: 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

Umowa o dofinansowania: UDA-RPPK.01.01.00-18-389/09-00 z dnia 10.09.2010r.

 

Realizacja projektu obejmowała III etapy: Modernizację hali produkcyjnej, Zakup i instalację maszyn i urządzeń, Zakup i instalację wyposażenia.

Projekt był realizowany od dnia 10.09.2010r. do 15.07.2011r.

 

www.wrota.podkarpackie.pl                                      

www.rpo.podkarpackie.pl

 


                                                  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE HAND-BUD Sp. z o.o.

39-200  Dębica ul. Puszkina 9 tel/fax (0-14) 68-15-740

NIP 872-20-79-363 REGON 691536886

e-mail:handbud@handbud.com.pl   www.handbud.com.pl

 

Przetarg dotyczący wykonania usług szkoleniowych dla PBU Hand-Bud Sp. z o.o.
O firmie | Oferta | O firmie / Kontakt | Nasze realizacje | O firmie / Kontakt | Konstrukcje stalowe | Przetargi / dotacja | Dofinansowanie unia